Без категория

Безопасност на движението или какво трябва да знаем за пътните знаци и маркировка

 

 

 

 

737475

Макар и понятието за пътна маркировка в съвременния му смисъл да е сравнително ново, историята му започва преди векове, с изграждането на първите пътища. Като предшественици на съвременните пътни знаци могат да бъдат определени крайъгълните камъни, поставяни, за да указват посока и разстояние. За тяхната значимост свидетелства и фактът, че и досега използваме израза „крайъгълен камък“, говорейки за някое важно събитие, което има съществено значение и отражение.

 

Римляните, известни със строежа на пътища, също поставяли каменни колони, с които отбелязвали разстоянието от дадена точка на пътя до Рим. През Средновековието практиката да се слагат знаци на кръстопът, сочещи към различни градове, станала все по-често срещана.

 

Първите модерни знаци обаче възникнали през 70-те години на 19-ти век, като били поставяни за колоездачите, които в този период ставали все повече, и често избирали непознати пътища, изминавайки голямо разстояние ежедневно. Така възникнала необходимостта освен посоката и разстоянието, да се обозначават и потенциални опасности на пътя.

 

С появата и развитието на автомобилната индустрия, се появила нуждата от създаване на специфична система от знаци, които да използват и символи, а не само писмени предупреждения. Една от първите знакови системи е разработена през 1895 г. в Италия и основните модели пътни знаци са приети на международен конгрес в Рим през 1908 г. През следващата година девет европейски държави се споразумяват за употребата на четири картинни символа, изобразяващи неравност, крива, кръстопът и железопътен прелез.

 

До края на 40-те години на 20-ти век системата пътни знаци се развива и утвърждава в международен план, като обаче държави като САЩ въвеждат свои собствени системи, които са възприети от други страни в съответните им сфери на влияние. Резултатът от въвеждането на пътните знаци и маркировка по пътищата на много държави намалява значително рисковете на пътя, ситуациите, застрашаващи човешки животи, инцидентите и жертвите. Тази система от обозначения на пътя се развива във времето, усъвършенства се, променят се използваните материали и дизайн, с цел увеличаване на ефективността.

 

В съвременния свят не можем да си представим пътищата без маркировка и знаци, свързваме тази инфраструктура с белег на развитие и цивилизованост. Свикнали сме наличието им и не се замисляме за това какъв би бил светът без тях, без тези важни ориентири на пътя. Това, което обаче можем със сигурност да кажем, е че липсата на знаците и маркировката би довела до много повече инциденти и проблеми, и поставянето, опазването и спазването им е от изключителна важност за нормалното функциониране на пътните мрежи във всяка страна.

 

До голяма степен използваните материали и дизайнът на пътните знаци е уеднаквено, именно с цел още по-голяма ефективност и разпознаваемост, но се наблюдават и известни различия, поради многообразието от предназначения и налични материали. Процесът на изработване и поставяне на пътните знаци и маркировка също се различава в отделните държави, като технологиите са в непрекъснато развитие.

 

Освен традиционната боя, за пътната маркировка вече се използват и други материали, като пластмаса, метал и епоксидна смола, както и механични устройства, някои от които временни (при ремонтни дейности и други). Веднага след като пътят бъде асфалтиран, се полага боя, понякога примесена със светлоотразителни частици. Това става със специални машини, които очертават пътните платна, ленти и някои специални зони. Пластмасата обикновено маркира пешеходни пътеки, автобусни спирки, велоалеи и други. Епоксидната смола се употребява от 70-те години на 20-ти век и придобива популярност през 90-те, тъй като материалът се доказва като достъпен и надежден.

 

Материалът, от който се изработват пътните знаци, също се променя през годините. До Индустриалната революция те се правят от дърво и камък, но след въвеждането на метода на Дарби, чугунът започва да се използва масово в края на 18-ти и началото на 19-ти век. Той се използва до средата на 19-ти век, когато алуминият и други метали и сплави започват да го изместват като материал за направата на пътни знаци. Оттогава насам повечето знаци се изработват от листове алуминий със светлоотразяващо покритие за през нощта и периоди на намалена видимост. Преди това нововъведение, отражаемостта се осигурявала от газови рефлектори, поставени в буквите и символите.

 

С развитието на технологиите пътната маркировка и пътните знаци значително се променят. Много от знаците представляват електронни дисплеи и текстът и символите на тях могат да бъдат променяни с дистанционен контрол. Радиото, информационните технологии и сателитното предаване изцяло променят начина на ориентация на пътя. Ако преди сме разчитали само на знаците, сега всеки смартфон има GPS система за навигация, която спомага за стигането от една точка до друга. Знаците и маркировката обаче засега продължават да играят важна роля на пътя, осигурявайки безопасността на пътниците в превозните средства навсякъде по света. В България, като лидер в сферата на производството и монтажа на пътни знаци и изпълнението на хоризонтална пътна маркировка, “Трафик пътна сигнализация” ЕООД допринася за подобряването на транспортната инфраструктура, за сигурността на пътя – както на шофьорите и техните спътници, така и на пешеходците, за намаляването на пътнотранспортните произшествия в страната.

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com