Блог

Германия разработва етични правила за самоуправляващите се коли

Германия разработва етични правила за самоуправляващите се коли

Преди десетилетие смартфоните, които вече почти всеки човек притежава и непрекъснато използва в ежедневието си, не са съществували. Три десетилетия по-рано, абсолютно никой не е притежавал компютър. Замислете се – първият персонален компютър се е появил преди около 40 години. Днес, изглежда почти всеки разполага със собствен преносим компютър – всъщност, скорошни проучвания показват, че близо две трети от американците притежават поне един. Технологиите се развиват главоломно, а в наши дни това се случва по-бързо от всякога. Отличен пример за това е Германия – малко страни в света са допринесли толкова много за науката, колкото нея. Като се започне от физика и химия, до автомобили и консуматорски продукти, Германия е световен лидер в иновациите и се гордее с водещите си университети и изследователски институти, както и с големите си инженерни, информационни и производствени индустрии.

 

Неслучайно в момента именно немски регулатори работят върху създаването на списък от етични правила, които ще определят начина, по който изкуствения интелект в автоматизираните превозни средства ще се справя с най-лошите възможни ситуации. Според експертният правителствен комитет това ще бъде в основата на софтуерните принципи, които ще преценяват най-добрия начин за действие, за да се защити човешкият живот независимо от всичко, при инцидент със самоуправляваща се кола. Това може да не звучи особено хубаво и вълнуващо, но е възможно да се окаже най-важният (и най-вероятно спорен) аспект от автоматизираните коли. Най-основният принцип на новите немски правила е, че нараняването на човешко същество трябва да бъде избягвано на всяка цена. В ситуации, в които физически щети или дори смърт са неизбежни, колата ще трябва сама да реши кое действие ще доведе до най-малко човешки жертви. Регулаторите също твърдят, че колите може би няма да вземат под внимание възрастта, пола или физическото състояние на който и да е от участниците в даден инцидент, когато избират какво да направят. Вместо това, колите в Германия ще приоритизират да ударят собственост или животно вместо човешко същество в критична ситуация.

 

етични правила за самоуправляващите се автомобили

Интеракцията между хората и машините става повод за нови етически въпроси в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, казва немският министър на транспорта Александър Добринт. Министерският етически съвет е пионер по въпроса и е изготвил първия набор от правила при автоматизираното шофиране.

 

Въпросът за това кого превозното средство би трябвало да убие, когато е поставено в ситуация, в която всеки вариант ще приключи с нечия смърт, често бива наричан „Проблемът с тролея”. Това е етичен дебат, който продължава вече 60 години. Етиците си задават въпроси от типа дали е по-добре да се убият двама възрастни, за да се спаси дете или пък да се спаси бременна жена с цената на живота на баща и дете и т.н. и т.н. Масачузетският технологичен институт дори създава игра, която да тества собственото етично предразположение в подобна ситуация.

 

Правилата на Германия подкопават хилядите възможни аргументи при преценяването на потенциала относно прекратяването на един живот за сметка на друг, в зависимост от ситуацията. Самоуправляващата се кола трябва да избира да удари който и да е човек, преценявайки в кой случай ще нанесе по-малко щети, без да взима предвид възрастта, расата или пола на човека. Как точно една кола ще може да прецени щетата, която ще нанесе, все още остава неясно.

правила за самоуправляващите се колиВъпреки това, страната очаква голямо предимство от технологията; етическият комитет твърди, че роботизираното превозно средство ще намали причинените от човек инциденти по целия свят и е от морална необходимост. Приемането на тези правила още преди напълно автоматизираните коли да са на пътя, поставя Германия по-напред от целия свят.

 

С нарастването на възможностите на изкуствения интелект, това, което ще се изисква от автоматизираните превозни средства ще бъде изключително нюансирано и леко стряскащо. В момента в колите с пилотни режими са заложени няколко режима на действие при спешни ситуации. При различните марки коли те се различават, но са подвластни на следните основни правила: колата е програмирана първо да алармира човека да поеме контрола, ако той не го направи или няма време да го направи, колата е програмирана да спре. Това обикновено става или като отбие встрани от пътя или като просто набие спирачки – в зависимост от ситуацията. Колата реално не взима никакви решения – тя просто е програмирана да направи възможно най-доброто нещо, за да не удари каквото и да било.

 

Разбира се, отбиването в страничната лента или удрянето на спирачките не винаги е добро решение или пък може да се приложи в случая. Съществуват много ситуации, в които ускоряването или преминаването в централната лента е по-доброто решение. Но колата не знае това – поне не все още. Изкуственият интелект, който е способен да взима подобни решения все още не е на комерсиалния консуматорски пазар, но не задълго.

 

 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com