Блог

Защо смарт колите трябва да бъдат изолирани в отделни смарт платна на магистралите

смарт колите на отделни платна

Колкото повече технологиите напредват, толкова повече въпросителни възникват във връзка с това готови ли сме да се адаптираме към тях. Оказва се, че новото идва със своите невероятни предимства, но и с неудобства, свързани с пренастройката към него. По подобен начин стоят нещата и с интелигентните автомобили (смарт колите) и тяхното вграждане в традиционен пътен поток.

 

Днес технологичните гиганти се съревновават в изнамирането и изработването на коли с принципно нов начин за управление, включително и без водачи. Google, Tesla, Apple, също и Toyota, Ford и Volvo работят в това направление. Apple e 30-та компания, която е искала разрешение за тестване на пътя на автономно управлявани коли, тоест с платформа за водене без шофьор.

 

Поместването на пътя на тези качествено нови устройства ги поставя във своеобразни взаимоотношения с традиционните участници в движението. Способни ли са наистина колите, карани на автопилот, да се адаптират изцяло в предизвикателствата на пътното движение в сегашния му вид? Вече има регистрирани и случаи на произшествия с такъв тип автомобили. Затова и специалисти по безопасност на движението са скептични относно сроковете за пълното въвеждане на тези нови системи като пълноценни участници. Съществува ли толкова умен софтуер в света, който може да се справи с воденето на кола при толкова разнообразни обстоятелства на пътя? Знаем колко многообразни и изненадващи могат да са те. Може животно да искочи на пътя, може велосипедист да се преустрои внезапно, полицай да възникне внезапно отпред или работник по поддръжката на пътя….

 

За да отпадне фактора водач при този тип коли, навярно ще трябва да се префокусираме от самата технология на автомобила към обстановката извън него. Едно от решенията за тази цел е обособяването на специални ленти за движение на смарт колите по магистралите. Те да са само за самоуправляващите се возила, за да се избегне обичайния хаос, възникващ при другите с човешки фактор.

 

Как да се направи това? На съответния път е нужно да се обособи участък с интелигентни сензори и пътни знаци.Това платно трябва да отдели със специален парапет и да е достъпно само за коли с нужната смарт технология – сензори на 360 градуса, радиоуправление, радари и др. Самото влизане в тези ленти да е през специални пунктове за достъп, отразяващи нужните параметри на превозното средство. Тези коли могат да се движат с безопасно висока скорост, отчитайки скоростта на предходните, дистанцията до тях, общия капацитет на „конвоя“ от коли по тази лента…Тъй като разполагат с достатъчно интелигентни системи за навигация, те биха могли да предвидят обстоятелствата далеч преди да са влезли в тях.

 

смарт коли

 

Колите могат да пестят гориво, пести се и нервнопсихическа енергия от неучастието на водачи. Днес все още ни изглежда странно самочувствието на пътниците в този тип автомобили, но и с това ще се свикне в течение на времето.

 

Новите технологии ще позволяват тези коли да „комуникират“ помежду си, както и със специализираните елементи от инфраструктурата. Това може да бъде постигнато чрез вписването им в специална вълна, подобна на Wi-Fi, обединяваща ги в обща комуникационна мрежа. Нейните възли ще са вградени в специални светофари или модули и ще дадат възможност да се осъществява двупосочната комуникация.

 

Технологичните компании нямат достатъчно търпение да се справят с регулаторите и досегашните регулации. Типичен пример в това отношение днес е Uber, която влезе в противоречие с традиционализма и действащите правила. Те с лекота преодоляват всичко онова, което им застава на пътя от технологично естество, но се сблъскват с неразбиране от страна на всичко, което идва по линия на човешкия фактор.

 

Ползването на интелигентни самоуправляващи се коли си има несъмнено ползи. Тъй като градските пътища обхващат безкрайно много променливи, интелигентната система би могла да ги обедини и оцени по-рационално без присъщите у човека емоции, също и не се поддават на фактора разсейване на вниманието. Могат да разработват по-бързо прогнозни сценарии за поведението на автомобила при предстоящи обстоятелства.

 

Засега е по-трудно въвеждането на смарт системите в градския тип движение. Биха могли да се наложат по-бързо и успешно в пътищата на дълги разстояния, магистралите. Изнасянето им в обособени ленти за движение, цялостното оборудване на тези инфраструктурни промени, дигитализацията ще струват от няколко стотин до няколко милиарда долара. Явно е, че утвърждаването на новия тип транспорт няма да може да стане без участието на държавните институции или самоуправляващите се общности. Не би могло това да бъде усърдие и грижа само на компаниите, чиито технологични придобивки ще излязат по пътищата. Изграждането на бъдещето на транспорта ще е усилие и ангажимент за всички на различни нива.

 

Процесът на дигитализация на света в различните му сегменти все повече ще се ускорява. Напорът на технологиите по-рано или по-късно ще помете традиционализма. Друг е въпросът до колко страните биха се адаптирали към неизбежните промени, които се налагат от използването на интелигентни системи.

 

 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com