Блог

Поддръжка на пътищата и маркировката

markirai2

Пътища

 

Правилната поддръка на съществуващите вече пътища е наложимо, за да могат те да бъдат според наложните стандарти и изисквания. Поддръжката засяга пътната настилка, знаците, маркировките и зоната край пътя. Плановете за поддръжка, които се основават на процедури за измерване и наблюдение, гарантират безопасността на основните приспособления, както и тяхната изправност. На местата, където заледяванията и снега са често срещано явление през зимата, правилната поддържане на пътната настилка е задължително за нормалното движение на трафика. С цел по-голяма ефективност, при случаите с по-сложните задачи свързани с  поддръжката, се получава съчетание с задачите по конструкцията.

 

При работа върху поддръжката и конструкцията едновременно, бива нарушено нормалното движение по пътищата. Ако не бъдат взети достачно и навременни предпазни мерки, това може да доведе до драстично нарастване на ПТП-та около участъците, върху които се извършва ремонт. Необходими са нормативни процедури, които да помогнат за бързото определяне на нужните предпазни мерки, както и да гарантират прилагането им.

 

 

Сигнали, знаци и маркировка

 

Сигнали, знаци и маркировката са полезни при предоставянето на полезна информация при повишавенето на пътната безопасност. Те предупреждават, ръководят и дори насочват участниците в пътното движението по пътя. Когато хората имат представа какво могат да очакват на пътя, драстично се увеличават възможностите им за навременна реакция, както и това, какво ще направят след това. Маркировката и сигналицята е необходимо да бъдат прилагани в последователност, да бъдат поставяни на добре подбрани места, както и да бъдат с добра видимост и да са разбираеми. Освен това, това означава, че най-главните правила за движение, сред които ограничението за скорост, трябва да бъдят последователни и ясни за шофьорите.

 

Качествената видимост на сигнализацията, маркировката и знаците е нужно да бъдат проверявани редовно, в случай, че бъдат скрити от прекалено израснали дървета или пък слънчевата светлина заслепява. С оглед осигуряването на видимост през нощта е нужно да се използва светлоотразителен материал, като освен това е необходимо пътните знаци да бъдат поставени по-нарядко. Всички участници в движението имато възможността да обработват определено количество информация наведнъж, а прекалено много знаци при даден участък могат да предизвикат объркване или разсейване на шофьорите, вместо да им окажат помощ. Ако пък броят на знаците е прекалено голям, то това може да доведе до незачитането и неспазването им.

 

Непрестанните ограничения на максимамалната скорост, посочени върху знаците, могат да имат е своите недостатъци, тъй като те нямат възможността да отразят реалните и моменти условия, както и колко интензивно е движението. При лошо време или голяма интензивност да движението по-ниските скорости могат да бъдат решаващи, отколкото по време на стандартните условия.

 

 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com