Блог

Пътна инфраструктура – втора част

2p

Тази особена част от пътя, която не бива да бъде забравяна, е крайпътната зона. Намиращите се около пътя препядствия, като например дърветата, драстично утежняват последиците от едно евентуално пътно произшествие, след като даденото превозно средство излезе от пътя. Водача има по-голяма възможност да поправи грешката си при павирани банкети, след което навреме да се върне в лентата си.  Крайпътните зони, които са специално пригодени за избягването на препядствия или пък са защитени с предпазни еластични огради, предотвратяващи повторния сблъсък, в случай че шофьорът не успее на време да смени посоката.

 

Чупливите или гъвкавите приспособения край пътя, като знаци и светлини, драстично намаляват риска от наранявания при сблъсък. Ако още от началато имате предвид безопасността при етапите на проектирането и планирането, е много по-малка вероятността да се налагат мерки за коригирането им.  Въпреки това е добре да следите статистиките за ПТП, за да сте информирани кои са по-рисковите места. Необходими са специални процедури и инструменти за подреждането по приоритет на мерките за корекцията на съответните рисковани цони, като по принцип се изпълняват само тези, които са икономически най-ефективни.

 

Местата с най-висока честота на ПТП в сравнение с всички останали пътни участъци са кръстовищата. Това се дължи на многобройните потенциални точки на конфликт. Един от успешните начини за драстичното намаляване на ПТП на кръстовища е разделянето им на различни нива. Когато това е трудно изпълнимо или не може да се оправдае, друг ефикасен и безопасен начин и кръговото движение, което е популярна опция в много страни в Западна Европа.

 

 Сблъсъците на пътните превозни средства с предмети, които са нееластични, като например стълбове, дървета, пътни знаци, или други фиксирани обекти на пътя, са един наистина сериозен проблем за пътната безопасност. Според проучвания, както и опитът, е доказано, че дизайнът и разположението на тези крайпътни обекти играе важна роля при намаляването на опасните последици и ударите, които са взаимосвързани.

 

В най-идеалният случай пътищата щяха да бъдат проектирани без наличието на крайпътни предмети около тях. Това обаче очевидно е невъзможно при която и да е ситуация и при повечето действия трябва да бъдат предприети при пътища, които вече съществуват. В тези случаи направените от човешка ръка предмети трябва да бъдат отстранени или направата им да бъде по щадяща, както и да са защитени с предпазни огради, при липсата на друга възможност.

 

От друга страна, дърветата около пътя имат естетическа, екологична, имоционална и историческа стойност. При тези случаи е за предпочитане да бъдат поставени предпазни огради, в случаите, когато мястото го позволява.

 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com