Блог

Пътна инфраструктура – първа част

IMG_0142

Пътната инфраструктура е основен елемент от пътнотранспортната система. Определянето й става посредсвом услуги, съоръжения и инсталации, които са нужни за правилното функциониране на превозните средства по пътища, магистрали и улици. Пътната инфраструктура представлява една доста обширна област, която включва в себе си планиране и земеползване на мрежите, реконструкция, строителство и проектиране на кръстовища и пътни участъци, маркировка и сигнализация, поддръжка, както и разбира се различни процедури за качеството – одити за безопасността, оценки въздействието и инспекции на безопасността.

 

Известно е, че проектирането и употребата на пътната инфраструктура е нужно да стане по начин, по който участващите в движението да са наясно какво се очаква от тях и какво самите те да очакват, имайки предвид ограниченият капацитет за обработването на грешки и информация, на които ние хората сме способни.

 

Планиране и земеползване  на мрежата

 

Планирането и земеползването на врежата е всъщност базата на една безопасна инфраструктура на пътя. Това, на което е нужно да се обърне внимание е разстоянието между жилище и работа, както и разположението на нужните места за услуги – дом за възрастни, училище, търговски площи, медицински центрове и др. Важно е и при честите и дълги пътувания най-бързият път да бъде и най-безопасен, което означава разстоянието на опасните маршрути, които са от по-ниска категория, да бъде ограничено в полза на тези пътища, които са по-безопасни и от по-висока категория.

 

Накратко, не е никак лесно съставянето на оптималната пътна мрежа, най-вече имайки предвид, че може да се работи и с вече съществуваща мрежа, променяща се с течение на времето, за да бъдат задоволени непрестанно нарастващите потребности за мобилността.

 

Това разбира се не означава, че нищо не може да бъде направено за съществуващите вече мрежи. Чрез преразглеждането на сегашната класификация може да бъде постигнато подобрение, поставяйки един определен брой пътни класове и бъдат избегнати  тези пътища, които са мултифункционални, след което да бъде проверено дали трасето и проектът на един път отговарят на неговото истинско предназначение. И на последно място може да се налага повишаване на класа на определени пътища, както и понижаването на други.

 

Реконструкция, строителство и проектиране

 

Съществуват редица наръчници за строителството и проектирането на пътищата, като някои от тях са насочени към по-конкретно проектиране за безопасност, например „Наръчник по пътна безопасност“ и „ Инженерингов наръчник за проектиране и безопасност на движението“. Съществуват две основни изисквания при безопасното проектиране и те са:

 

-          Характеристиките на проекта трябва да бъдат в съотвествие с предназначението на пътя и изискванията за поведения.

 

-          Характеристиките на проекта е нужно да бъдат съвместими логично с даден участък от пътя.

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com