Блог

Хакерската заплаха пред автономните автомобили

хакерската заплаха пред автономните автомобили

 

Светът постепенно се дигитализира. Компютърното управление се разширява в максимално голям обхват от сфери на живота. Автомобилите като част от технологичното ноухау на планетата не могат да бъдат подминати в тази насока. Колите с независимо компютърно управление, както всяка цифрова система, която има за платформа интернет, могат потенциално да са обект на въздействие от хакери.

 

Това включва намеса върху всички системи на автомобила, които имат софтуерна основа – музикални системи, навигационни карти, всякакви приложения и сензори с комютърен интерфейс. Няма как да бъдат подминати и тези системи, които още не са масово навлезли в практиката, но всеки момент могат да бъдат въведени: компютърно виждане, управление на движението на колата, комуникация между транспортното средство и други комуникационни точки…

 

Не е никак далеч денят, когато автомобилите ще се движат без водачи на пътя. С това се занимава цяло направление от експерти по цифровата сигурност на автомобилите. Кибериндустрията все още има да разрешава проблеми, преди да е сигурна в нововъведенията си.

Този сектор е и ще се окаже особено значим именно с оглед безопасността на движение с превозните средства, които имат такъв тип управление. Поради тази причина няма как да не му се обърне сериозно внимание.

 

Производителите на подобен род високотехнологични коли сега инсталират нещо като прегради, стени между системите на водача и мрежата CAN на автомобила. Но някои несанкционирани прониквания /хакване/ на подобни системи на Jeep и Tesla, са показали, че способните хакери с достатъчно умения и търпение могат да заобиколят тези прегради.

 

След като хакерите успеят да влязат в мрежата на вашия интернет свързан автомобил, те могат да манипулират системите, както биха желали. Например да могат да забранят включване на въздушните възглавници при аварийна ситуация, с което истински да ви застрашат, да неутрализират спирачките, бравите на вратите и дори да откраднат автомобила.

 

Изследователите на тази специфична материя наскоро са открили един специфичен недостатък в начина, по който различните компоненти на такъв дигитализиран автомобил „разговарят“ един с друг. Тяхната работа е доказала практически, че наистина автомобил от този род е уязвим, заради изземването на контрола върху него от подобен род вмешателство. 

 

Това все още не се е случило с никой от т.нар. масови автомобили, разпространени по пътищата. Но въпреки това проблемът с киберсигурността в автомобилната индустрия се превръща в голямо предизвикателство. А когато те останат и без шофьори, този елемент на несигурност ще придобие особено голяма тежест.

 

В Обединеното кралство например има нещо като директива специалистите от този сектор да обединят усилията си и навлязат с обща платформа за неутрализиране на подобни заплахи. Автомобилите могат да са компютъризирани, но тяхната сигурност не трябва да е подлагана на риск от хакерско вмешателство.

автономни автомобили хакерска заплаха

 

Какво всъщност може да се направи, за да се гарантира, че колите, бидейки компютри на колела, ще са неуязвими за хакерски атаки?

 

В основата на тази уязвимост стоят основно три главни причини:

На първо място различните системи, които са в комплекта на колата, са така проектирани и сглобени, че да могат да работят в синхрон и взаимодействие с оглед повишаване на ефективността. В тази връзка те трябва да могат да комуникират, както и да са обвързани с централен панел на контрола. Когато се добавят автономни системи, които превръщат автомобилите частично или напълно самостоятелни в управлението транспортни единици, това означава, че за да се осъществи това, те трябва да се свързват с други автомобили или с елементи от инфраструктурата по пътя.

 

Именно в този си аспект на комуникация с външните сегменти на интегрираната система за безопасно управление на колата, тя става и уязвима от към външни, евентуално злонамерени влияния. Както и да ползвате например Bluetooth, WiFi и радиочестоти (RF) за пасивни ключови входни системи, всички те създават условия за влизане на хакери.

 

На второ място – все повече функции в управлението и експлоатацията на колата се насищат със софтуер. Това несъмнено означава улеснение за ползващите, но и по-голяма сложност. Дори едно единствено превозно средство вече може да използва милиони цифрови линии, компютърни сглобки и компененти на различни нива от многобройни производители. Това обстоятелство силно усложнява тестването на възможните критичните точки за киберсигурността на колата. Не винаги може да се предвиди как ще се държи автомобилът, ако се нарушат правилата.

 

Например на колите от марката Volkswagen до неотдавна бе инсталиран софтуер, който предотвратява заобикаляне на ограниченията на вредните емисии, но ако се вкара злонамерен вирус, може да са необходими месеци или години, за да се открие проблемът.

 

И на трето място: в колите, както и във всички компютри по света, се увеличава лавинообразно обемът и разнообразието на данните, съхранявани в техните компютърни мрежи. Например мултимедийната GPS система на автомобила може да съдържа многобройни адреси за контакт, информация за обичайните маршрути на водача, а в бъдеще и финансови данни. Това се разглежда като съкровище от информация и поради тази причина компютърно базираните автомобили стават още по-привлекателни за кибернетичните престъпници.

 

Разбира се всички тези рискове няма да разколебаят проектанти и конструктори да въвеждат компютъризацията при автомобилите. Идеята, че нещо е потенциално уязвимо, не може да спрае технологичния процес. Експертите ще намерят достатъчно сигурни решения с цел обезпечеване на безопасното управление и експлоатация на автомобилите, заредени с мощна електроника.

 

 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com