Блог

Хоризонтална маркировка

horiz2Хоризонталната маркировка представлява всяко устройство или материал, който се употребява върху хоризонтална повърхност, за да предаде определено съобщение. Те могат да се прилагат и в други съоръжения, използвани от превозни средства за отбелязване паркоместа или определят райони за други цели.

 

Маркировка на пътната настилка се използват по павирани пътища, за да дава насоки и информация на шофьорите и пешеходците. Еднаквостта на маркировките е важен фактор за намаляване на объркването и несигурността при разчитане  на значението им. Непрекъснато се правят  усилия  за стандартизирането на такива маркировки във всички  държави.

 

Маркировка на пътната настилка бива:

 

- механична

 

- немеханични

- временна

Може да  се използва за регулиране на движението по платната на автомобили и пешеходци. Хоризонталната маркировка може да показва също регламентите за паркиране и спиране.

 

Съществуват непрекъснати опити за подобряване на системата за пътна маркировка, като сред технологичните пробиви се включват добавяне на светлооразителност,  увеличаване на трайността и намаляването на разходите за монтаж.

 

Материали за хоризонтална маркировка

 

Боя

 

Боята, понякога с добавки  като светлоотразителни перли, обикновено се използва за обозначаване пътните алеи. Тя се използва и за отбелязване пространства в паркинги или пространство със специална цел  като хора със затруднето придвижване или товарни зони, както и зони за паркиране, които се таксуват на час. Боята е една сравнително евтина маркировка и е в широка употреба в цял свят още от 50-те години.

 

Боята обикновено се постява веднага след като пътя е асфалтиран. Маркировката се прави от специални машини, които съдържат в себе си огромно количество боя. Маркирирането става ръчно или автоматично, в зависимост от управляващия машината. Боята преминава пред редица тръби и маркучи под налягате и се впръсква върху пътя, заедно с добавки от светлоотразителни перли. След нанасянето й боята изсъхва сравнително бързо.

 

Пластмаса

  

 Този продукт е тежък клас материал със светлоотразителни перли , вградени в пластмасата. Той обикновено се използва за обозначаване на пешеходни пътеки , стоп табели и трафик сигнализация, пешеходни пътеки , таксиметрови алеи, автобусни алеи и велосипедни алеи .

 

Термопластично свързващо вещество

 

Една от най-често срещаните видове пътна маркировка на базата на баланс между разходите и дълготрайност е термопластични свързващи системи, които обикновено се основават на един от трите основни химии: въглеводороди, естери на смоли или малеинови модифицирани колофонови естери. Термопластичните покрития обикновено са хомогенни сухи строителни смеси на халки, смоли, пластификатори, стъклени мъниста (или други оптика), пигменти, и пълнители. Употребата им се е увеличи драстично в сравнение с боята, главно поради повишената издръжливост, светлоотразителни знаци, както и липсата на ЛОС разтворители.

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com